Absorberingsmiddel

er et naturprodukt som brukes til absorbering og oppsamling av forurensende søl av oljer og andre fettforbindelser fra vann og faste flater.

OILSORB er et plantefiberbasert produkt. Det er laget av et biprodukt fra celluloseproduksjon og er et rent naturprodukt basert på den saktevoksende skandinaviske bar,- og løvskog.

OILSORB er ikke forurensende, og er også fullstendig biologisk nedbrytbar. Ved fremstillingen av OILSORB er det tatt hensyn til internasjonalt regelverk, slik at det lett kan tilpasses miljøbestemmelser verden over.

OILSORB brukes til å absorbere søl av alle typer av olje og lignende typer fettholdige produkter fra forurenset område.

OILSORB er hydrofobisk, men med optimale egenskaper for absorbsjon av fete forbindelser. Med andre ord suger det ikke opp vann, kun forurensningen. Det er porøst, og absorberer opp til fire ganger sin egen vekt, og tilnærmet sitt eget volum. OILSORB er derfor særlig egnet til oppsamling av forurensende søl av oljer, drivstoff, flytende fettforbindelser, skjære,- og kjølevæsker o.l. i industrien, verksteder, båter, kjøretøy o.l.

OILSORB flyter både tørr og mettet i fem døgn, enda lenger i sjøvann, i motsetning til andre lerebaserte produkter som synker og tar med seg forurensningen ned.

OILSORB blir i mettet form en fast masse som lett kan samles og opptas til destruksjon. På sjøen har denne massen en konsistens som sjøfugl kan gå på uten å bli tilgriset av forurensningen. Denne egenskapen beskytter naturligvis også mot tilgrising av strender, avløp, bekkefar og annen fauna.


Ta kontakt for informasjon og tilbud