Oljefilter - Oljefiltre

BUNKER OIL BERGEN AS AS leverer filtre fra Luber-finer som leverer alle typer filtre.
Vi leverer filtre til transport, marine/offshore, industri, landbruk med mer.
Produktene er godt testet og har vunnet flere priser og dekker de fleste behov.

Ta kontakt for informasjon og tilbud

Se vårt utvalg også på www.luberfiner.com

Moderne maskiner får bedre ytelse og forurenser mindre. Ved å forbedre måten disse fungerer på, kan en ta i bruk en større del av energien og slik spare ressurser og penger. For å oppnå dette, blir komponentene i maskinene mindre og mer avhengig av ren olje. Oljeprodusentene tilsetter også mer additiver i olje, for å gi mindre korrosjon og slitasje. For at det ikke skal bli slitasje og havari, er en helt avhengig av filter. Ved å utvikle kvalitetsfilter, vil en alltid være sikker på at maskinen får en best mulig ytelse innenfor gitte rammer.

Luberfiner utvkler stadig nye filter, som ECORE serien. Her produseres filteret på en mer effektiv måte. Mer areal filtrert, men mindre materiale brukt.

Vi lagerfører et stort antall smøroljefilter til marine applikasjoner.

Wärtsilä og Bergen Diesel

Noen av modellene vi har filter til:
Bergen Diesel BRM-Type
Bergen KVM-KVG-type
Wärtsilä 24 TS-type
R32 + R22 Type

Wärtsilä og Bergen Diesel

Caterpillar marine motorer

Noen av modellene vi har filter til:
3406TA - 3116 - 3208 - 3208 T - 3304 - 3306 serie
3508 - 3512 serie
3612 - 3616 serie
C18 Serie

Caterpillar

Cummins marine motorer

Noen av modellene vi har filter til:
4 BT- serie
6BT- serie
6CT-serie
M11-serie
KV-KTA-VTA-KT-VT-KTA

Cummins, Longlife filter

I tillegg leverer vi smøroljefilter til følgende marine motorer:
BMW,Burmeister & Wain Alpha, Callesen,DAF,Deutz,Farymann,Ford, GM Detroit,
Hatz,Honda,Isuzu, Iveco, John Deere,Kohler,Kubota,Komatsu,Lister,Lombardini, MaK,
MAN, Mercedes,Mercruiser, Mitsubishi, MTU,MWM, NANNI,Perkins, Rolls Royce,Sabb,
Scania, Valmet,Volvo Penta,Wichmann,Yanmar og mange flere.
Ta kontakt for et godt tilbud.

Noen ganger, an det være interesse for å erstatte eller forbedre eksisterende filter med et eller flere nye løsninger. For å korte ned på intervall ved skifte av filter, kan en velge flere ulike alternativ. Her er et lite utvalg av løsninger vi kan være behjelpelig med:

Smøroljefilter for finfiltrering av olje etter separator.

Blir det for mye skifte av finfilter på motoren, kan det være en fordel
å installere et ekstra mellomfilter før hovedfilter på maskinen.
Ved å velge et dobbelfilter(duplex) vil en kunne skifte filter mens
motoren er i drift. Ta kontakt for tilbud på diverse filter av denne typen.

Duplex filterhus, med treveis ventil for enkel service

Grovfilter før separator

Større grovfilter har ekstremt stort filtreringsareal.
Plasserer en et slikt filter før separator, vil en kunne unngå større
vedlikehold på separator eller eventuelt separasjonsfilter.

Grovfilter med stort areal.

Reparasjon av filter, eller oppgradering

Flere eldre filterelement fra Bollfilter/Wichmann og andre,
har eldre konstruksjoner med sil-lignende egenskaper.
Dette gjør at elementene kollapser ved et mye lavere trykk.
Ved å “veve” sammen stålelementene, skaper dette en sterkere
og mer tolerent egenskap mot trykk. Arealet økes også ved å lage
en trekkspill-konstruksjon, der en utnytter plassen

Gammelt element - Ny konstruksjon

Dieselfilteret har som oppgave å sørge for at motoren
får renest mulig drivstoff før den entrer forbrenningskamrene.
Ved å la dieselen strømme gjennok forskjellige filter, kan
en fange opp de ulike partiklene i forskjellige stadier.
- Grovfilter eller Forfilteret, fanger opp større partikler ned
til ca. 10 micron. De har også ofte vannutskilling som egenskap.
- Finfilteret fanger opp de minste partikl

Forfilter

Vi leverer hele filterhus eller filterelement til forfilter.

Racor forfilter turbinserie
1000FG - 900FG - 500FG

Racor forfilter turbinserie
1000FG - 900FG - 500FG

Racor forfilter turbinserie
1000FG - 900FG - 500FG

På vårt lager har vi dieselfilter til alle typer maskiner og system

John Deere og Iveco maskiner

Disse maskinene bruker mye “twist and lock” dieselfilter,
som er ulik tradisjonelle dieselfilter. Vi lagerfører de aller mest
brukte filtrene av denne typen. Utvalgte modeller:

“Twist and Lock” serie

Caterpillar filter

Da det er store forekomster av Caterpillar hovedmaskiner
og hjelpemotorer, har vi et stort lager av dieselfilter
til alle Caterpillars modeller.
Utvalgte modeller:
Caterpillar dieselfilter
Bergen Diesel /

Caterpillar dieselfilter

Bergen Diesel /Wärtsilä/M.A.N

Våre kvalitetsbevisste leverandører, supplerer erstatningsfilter
til større hovedmotorer. Deres garantier tilsvarer maskinprodusentenes.
Ved at vi kjøper direkte fra produsent, holder vi
prisene på et minimum. Dette gir kunden store innsparinger.
Utvalgte modeller:

Wärtsilä filter

Scania Marinemotorer

Flere båter har scania som hjelpemotor.
Her brukes enkle spin-on filter og disse har vi
stort lager og god pris på.
Utvalgte modeller:

Scania dieselfilter

Cummins Marinemotorer

Vi leverer erstatningsfilter til alle typer
Cummins marinemotorer

Cummins Dieselfilter

Volvo Penta Marinemotorer

Dette er en av de mest utbredte motorprodusentene
på våre trakter. Her kan vi levere hele filterspekteret
til så vel hjelpemotor som fritidsbåt motorer

Volvo Penta dieselmotorer

Yanmar Marinemotorer

Mange yanmar maskiner har dieselfilter med
sensorer i bunn. Disse er kostbare originalt. Våre
erstatningsfilter fra Luberfiner er rimelige og
tilfredsstiller maskinleverandørens krav.

Yanmar Dieselfilter

Bollfilter

Nyere og eldre marinemotorer av typen Wärtsilä,
Rolls Royce og flere andre bruker standard
BOLLFILTER filterhus og innsatser.
Dette er stålfilter som en har mulighet
for å rengjøre for flere gangers bruk. Vår leverandør har alle ISO
normer og garantier tilsvarende BOLLFILTER. Erstatningselementene
har samme kvalitet eller bedre enn BOLLFILTER.

Bollfilter innsats

Finfilter for marine motorer

Det kan ofte være ønskelig med en mer finfiltrering av dieselen etter forfilter
eller separator. Engangsinnsatser som finfilter kan noen ganger gi en
høy driftsutgift, og derfor vil det enkelte ganger lønne seg å ha vaskbare
dieselfilter som varer i lange perioder.
Vi kan levere ulike typer finfilter:

Enkelt finfilter med differentialmåler:

Filterhuset kan leveres i forskjellige størrelser.
DN10 og oppover
1000 l/h
PN6 og høyere trykk

FIlterhus med differentialmåler

Dobbelt filterhus med differentialmåler:

Filterhuset kan leveres i forskjellige størrelser.
DN10 og oppover
1000 l/h
PN6 og høyere trykk

Duplex filterhus med differentialmåler

Spesifikk konstruksjon

Alle filterhusene kan monteres og
skreddersyes for trange områder
eller spesielle behov. Enten med
stående eller hengende filterhus.
Kjølesystemet til motoren er viktig for å
holde temperatur riktig .
Luberfiner har lagt vekt på dette, og produserer
kjølevannfilter med god kvalitet. Filtrene hindrer at
urenheter oppstår og ikke ødelegger rør og komponenter
i systemet.

Møysommelig oppbygning.

Et kjølevannsfilter utvikles etter hvordan kjølingen på
motoren er. Er det lagt opp til at motoren skal ha
kjølevannstilsetning(inhibitor) i anlegget, brukes det et filter
med tabletter i filteret. Disse smuldrer opp etter en viss tid,
og tilfører kjølevannet en beskyttende hinne.Dette motvirker rust
og andre urenheter i rørsystemene.

Testing av Kjølevann

Dersom det er usikkerhet om kjølevannets
Nitril nivå, frysepunkt eller pH nivå
kan en teste dette med Analysesett som gir
en god pekepinne på status på systemet er og hvilken type tilsetning
en bør ha i kjølevannet

Kjølevannstilsetning

Vi leverer tilsetning til kjølevannsystem.
Tilsetningen forhindrer korrosjon, skadelige
urenheter og regulerer pH verdien.
Lubercool inhibitor kan erstatte Rocor
og Caterpillars inhibitor væsker.

Filterholder

Dersom det er problem med kjølevannsystemet,
kan det være urenheter og ustabil blanding av
tilsetning,frostvæske og vann.
Ved å montere et kjølevannfilter,
vil en kune eliminere mye av disse problemene.

Luftfilter

For at en forbrennings syklus skal fungere optimalt,
må det tilføres rikelig med luft. Får en urenheter i luftstrømmen
kan følgene bli fatale. Ved å bruke luftfilter
med tilstrekkelig filtreringskapasitet og kvalitet, vil en
unngå trykktap og dårlig forbrenning.

For å unngå at mindre partikler passerer gjennom,
plasseres det også et “Sikkerhetsfilter” inni
hovedfilteret.

Ny type luftfilter med helstøpte gummiflenser

Kompressor filter

Vi tilbyr luftfilter til alle typer kompressorer.
Noen av de vi leverer til ;
Atlas Copco,Bauer,Boge,Gardner Denver,Fini,Ingersoll Rand,
Kaeser, LMF,Norgren,

Tørrefilter

Vi leverer filter til alle typer tørrefilter.
Har en problemer med fuktig og uren trykkluft,
kan vi levere filterhus av forskjellig slag.

Luft - Olje Separasjonsfilter

For å separere luften fra oljen i kompressorene
trengs det spesielle filter. Disse kommer i varierte
størrelser, og brukes på større kompressorer.
Vi leverer separatorfiltere til de fleste større kompressorer.

Filterduk har brede bruksområder og er en nødvendig sikring mot
at urenheter og partikler kommer inn i maskiner,vifter og annet
følsomt materiell.

Intermat filterduk (SFM)

Er laget av syntetisk filtermateriale.
Duken er temperaturbestandig opp til 100 C og
100% fuktighetsbestandig.
Intermat leveres i kvalitetene G2, G3, G4 og F5.
Intermat kan brukes som forfilter i eldre ventilasjonsanlegg,
samt diverse luftinntak til maskiner og prosessindustri.

SFM Filterduk

Viledon filterduk

Brukes som forfilter i gamle ventilasjonsanlegg,
samt i diverse luftinntak til maskiner og prosesser.
To typer grovfilterserier er lagerført i Norge; PSB-serien og P15-serien.
Begge er laget av en progressivt oppbygd duk.
Serien er vaskbar, og tåler svært store mekaniske påkjenninger.
Viledon filterduk leveres i kvaliteten G2-F5.

Viledon Filterduk

Posefilter

Med syntetmedie (SyntFlow) har filtermedie laget av bruddsikre
polyesterfibre som er termisk bundet.
Syntetmediet er ideelt i anlegg hvor det kreves stor mekanisk styrke
pga. f.eks. fuktproblem, og hvor det ikke er stor forurensning fra biltrafikk.
Syntetmediet er også hendig til bruk som grovfiltrering i industrien
og som forfilter i prosess- og ventilasjonsanlegg.
Filteret leveres med en stabil rammekonstruksjon, eller med
miljøvennlige rammer i ubehandlet furu.
SyntFlow leveres i kvalitetene G3/F5, F6 og F7.
Leveres også i GLASSFIBER materiale

Posefilter syntetisk

Panelfilter

Produseres av en mellomfin nonwoven duk som er
v-profilert og festet til et strekkmetallgitter.
Filteret brukes som forfilter i prosessluftanlegg og som hovedfilter hvor
det ikke stilles strenge krav til renhet.

Panelfilter

Vannfilter Spunnet

Filterelement med gradert tetthet.
Brukes til flere typer væske filtrering.
Brukes til mer kritisk filtrering av drikkevann og annet.
Tilgjengelig i materialene: Polypropylene og Nylon
Bleket Bomul,Glassfiber,Nylon.
Filtreringsgrad: 0,5my til ca. 100 my

Vannfilter TEX Filter

Filterelement med gradert tetthet,bestående av en kjerne
med utenpåliggende filtermaterialer(sydde tråder). Filteret
har stor smuss kapasitet. Finnes i flere ulike materiale og
filtreringsgrad.
Tilgjengelig i materialene: Polypropylene,Polyester,
Bleket Bomul,Glassfiber,Nylon.
Filtreringsgrad: 0,5my til ca. 100 my

Filterhus

Rustfrie filterhus for vannfilter.
Kan også levere plasthus for enklere monteringer.
Husene produseres i 316L Rustfritt syrefast materiale.

UV Belysning

UV vannbehandlings utstyr,beregnet på
marine Drikkevann systemer.
Robust og lett å gjøre vedlikehold på.

Standard driftssystemer har store kostnader forårsaket av vann og urenheter i olje.
Denne form for slitasje er ofte uunngåelig i konvensjonelle system, noe som fører til

mange og dyre utskiftinger av inline filter og komponenter.
Ved å installere en offline filterenhet i systemet, vil en få oljen ren før
den går videre inn i systemet. Hovedfilter og andre komponenter vil få en lengre driftstid, og
en vil kunne spare unødvendig nedetid.

CJC filterenheter

Vi leverer anlegg og elementer fra en av verdens
største offline filterprodusent.

HDU filterenhet

Dette er små offline filter til bruk på Smørolje,Diesel
Gir og Hydraulikkolje. Filteret filtrerer urenheter og absorberer vann.
Ved større vannmengder anbefales det PTU enhet

PTU Separatorenhet

Denne enheten kombinerer finfiltrering og vannseparering
i en enhet. Her bindes vannmolekylene mot en rist, og
faller ned i en dreneringsventil. En kan velge om en vil ha
automatisk drenering eller manuell.
Anlegget leveres i flere forskjellige størrelser.

Luberfiner By-pass filtrering

I vårt hydraulikkverksted,monterer vi et offline filtrerings
system basert på Luberfiners Serie 750.
Dette er et filterhus som er mye brukt som bypass på maskiner og
system. Dette gir oss også muligheten til å skreddersy løsninger for
den enkelte, alt etter kapasitet,filtreringsnivå og hvilket medium
som skal filtreres.

Erstatningselement

Vi skaffer også andre typer offline filtreringselement eller anlegg,
som Europafilter og Purifiner I et hydraulikk system, har en mange følsome komponenter.
Ved konstant drift vil oljen hele tiden bli tilført vann og
smusspartikler. Ved å ha gode hydraulikkfilter på både trykk
og retursiden, vil en fjerne disse urenhetene og slippe dyre
overhalinger.

Hydraulikk Filterelement

Vi lagerfører og leverer et stort antall filterelement erstatninger
til alle filterleverandører og original leverandører.
Noen av leverandørene vi erstatter og leverer filterelementer fra:

Argo, Baldwin, Behringer, Bollfilter,Bucher,Caterpillar,Crosland,
Donaldson,Eppensteiner,Facet,Fairey Arlon,Filtrec,Finn Filter,
Fleetguard,Hengst,Hy-Pro,Hycon,Hydac,Internormen,Komatsu,
Kubota,MP FIltri,Palfinger,Pall,Parker,Purolator,Schroeder,
Stauff,UCC,Vokes,ZF

Utvikling

I disse dager kreves det mye av både miljø og kostnader.
Våre produsenter jobber konstant for å holde seg fremst i
utviklingen og produserer nye produkte i markedet.
Overgang fra stål til gjenbrukbar plast, og løsninger der en
har mindre oljesøl er noen av utfordringene de prøver å løse.

Tilbehør

Vi leverer ekstrautstyr til hydraulikksystem.
Manometer for å overvåke trykket, slanger og testpunkter for å fastslå systemets ISO renhetsgrad. Flenser for å koble sammen komponentene.
Kuleventiler for systemkontroll

Lavtrykk Filterhus

Lavtrykk filterhus fra Donaldson Hydraulic Filtration.
Deres filter er verdenskjent,og lever opp til de krav
kundene stiller til kvalitet og pris.
Vi kan levere innsats filterhus eller spin-on filterhus
opp imot 150 psi arbeidstrykk.
For mer info se: www.sandtorv-maskin.no

Høytrykk Filterhus

Donaldson HPK Serie, høytrykk filter beskytter de dyreste
komponentene i et hydraulikksystem,mest typisk ventiler
og aktuatorer. Husene er designet for arbeidstrykk
mellom 2000 - 6000 PSI. Alle HPK filterene inneholder
Synteq®, et patentert Donaldson materiale.

Pustefilter for Hydraulikk reservoar

Donaldson Pustefilter og Lokk leveres i krom,
sink, epoxy-lakkerte vanntette løsninger og
korrosjonsbestandige technopolymerer. Låsbare versjoner,
dipsticks og sidemonterte versjoner er også tilgjengelige.

Hydraulikk koblinger

Fra vår hydraulikk avdeling kan vi levere alle
koblingsdeler og utstyr for å montere filterhus og utstyr

Service og Support

Vi kan også være behjelpelig med å konstruere eller beregne hva som måtte kreves av utstyr for å få et mest mulig funksjonabelt system.