Urealøsning

Benevnelse Urea Karbamid
Produktanv Urea 40% (NOx care 40%)
Kemisk formel (Nh²)²(CO
Sammensetning Løsning av urea i avionsert vann
Spesifkasjon 40± 0,5 % Urea
Enegenskaper Fargeløs veske. Urea i løsning endres langsomt til ammoniakk og kulldioksid ved høyere temperatur går endringen langsommere.
Fysikalske data Frysepunkt: 11°c
Densitet: (20°c): 1110kg/m3
ph: ~ 9
Distributør BUNKER OIL BERGEN AS AS
Kontroll Hver proksjon analyseres med henseende på ureainnhold. Kvaliteten på det avioniserte vannet kontrolleres kontinuerlig. Maksimal tillatt verdi er 1,5 mS/m.
Annet Proukter er godkjent of tillpasset for bruk i SCR DeNox-system. Oppfyller katalystorprodusenteners krav.